AUDIT FINANCIAR

Auditul situatiilor financiare consta in verificarea a situatiilor financiare ale unei entităţi juridice, cu scopul de a exprima o opinie de audit destinata sa ofere o asigurare rezonabila ca situatiile financiare sunt prezentate in mod corect, in toate aspectele semnificative, si / sau sa dea o imagine fidela si corecta, in conformitate cu cadrul de raportare financiara.

Auditul financiar sporeste gradul de incredere al partilor interesate asigurand credibilitate afacerii tale. Partile interesate principale ale unei companii sunt, de obicei actionarii sai, dar si alte parti, cum ar fi autoritatile fiscale, bănci, autoritati de reglementare, furnizorii, clientii si chiar angajatii pot avea, de asemenea, un interes in asigurarea faptului ca situatiile financiare sunt corecte. Auditul financiar si procedurile de audit sunt concepute pentru a detecta informatiile lipsa sau false cauzate, fie de frauda fie de eroare materiala.

SERVICII DE AUDIT

 • Auditarea si certificarea situatiilor financiare in conformitate cu standardele de audit
 • Audit de conformitate privind implementarea finantarilor nerambursabile din fonduri comunitare
 • Audit intern privind examinarea obiectiva a activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia

AUDITORII FINANCIARI

Realizeaza proceduri destinate obtinerii de probe suficient de adecvate in conformitate cu standardele de audit pentru a determina cu un grad de incredere rezonabil daca situatiile financiare sunt lipsite de erori semnificative

Analizeaza situatiilor financiare, in scopul de a apiecia daca ele au fost intocmite in conformitate cu legislatia si cu standardele de contabilitate

Emit un raport continand o exprimare clara a opiniilor lor asupra situatiilor financiare

AUDITAREA SITUATIILOR FINANCIARE ANUALE

 

Auditorii statutari isi exprima un punct de vedere referitor la gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar.

Raportul auditorilor statutari cuprinde:

 • o introducere care identifica cel putin situatiile financiare anuale care fac obiectul auditului ststutar, impreuna cu cadrul de raportare financiara care a fost aplicat la intocmirea acestora
 • o descriere a ariei auditului statutar, care identifica cel putin standardele de audit conform carora a fost aplicat la intocmirea acestuia
 • o opinie de audit care exprima in mod clar opinia auditorilor statutari, potrivit careia situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela conform cadrului relevant de raportare financiarasi, dupa caz, daca situatiile financiare anuale respecta cerintele legale. Opinia de audit este fara rezerve, cu rezerve, o opinie contrara sau, daca auditorii statutari nu au fost in masura sa exprime o opinie de audit, imposibilitatea exprimarii unei opinii;
 • o referire la aspectele asupra carora auditorii statutari atrag atentia, printr-un paragraf distinct, fara ca opinia de audit sa fie cu rezerve;
 • un punct de vedere privind gradul de conformitate a raportului administratorilor cu situatiile financiare anuale pentru acelasi exercitiu financiar

CONTROLUL INTERN – AUDIT INTERN

Controlul intern sau auditul intern vizeaza:

 • asigurarea conformitatii cu legislatia in vigoare
 • aplicarea deciziilor luate de conducerea unitatii
 • functionarea activitatii interne a unitatii
 • fiabilitatea informatiilor financiare
 • eficacitatea activitatii unitatii
 • utilizarea eficienta a resurselor
 • prevenirea si controlul riscurilor

Controlul intern contabil si financiar este un element major al controlului intern si vizeaza ansamblul proceselor de obtinere si comunicare a informatiei contabile si financiare si contribuie la realizarea unei informatii fiabile si conforme exigentelor legale.

 

Auditul intern contabil si financiar vizeaza:

 • confomitatea informatiilor contabile si financiare publicate cu regulile aplicabile acestora
 • aplicarea procedurilor elaborate de conducere in legatura cu aceste informatii
 • protejarea activelor
 • prevenirea si detectarea fraudelor si neregulilor contabile si financiare
 • fiabilitatea informatiilor utilizate la nivel intern in scop de control

preturi

Preturi si tarife pentru servicii contabilitate

 

Pentru o evaluare corecta a serviciilor de contabilitate va rugam sa ne cotactati la: 0722318404

Tarifele sunt stabilite in functie de numarul actelor, de specificul activitatii si de responsalilitatile si obligatiile fiecarei parti.

Nu ezitati sa ne contactati pentru o evaluare a serviciilor de contabilitate, ne face placere sa va aratam de ce avem relatii de lunga durata cu partenerii nostrii.