CONSULTANȚĂ FISCALĂ

     Asiguram consultanta fiscala integrata, echipa noastra fiind formata din experti contabili, consultanti fiscali autorizati, lichidatori autorizati,  juristi si avocati.

Modificarile frecvente in domeniul fiscalitatii precum si numarul mare de taxe si impozite fac ca intreprinzatorii sa nu fie la curent cu acestea si astfel procedurile fiscale, birocratia si ambiguitatea devin un obstacol in calea afacerilor putand duce la pierderi considerabile.

Autoritatile fiscale, in contextul crizei economice globale, cauta sa mentina nivelul veniturilor bugetare prin introducerea unor noi taxe si impozite sau prin extinderea si modificarea cuanumului acestora, ceea ce face ca riscul de obligatii fiscale suplimentare pentru companii si angajatii acestora sa fie considerabil.

Ai infiintat o firma sau urmeaza faci asta?
Consultanta fiscala gratuita!

Te invitam la o cafea sa vorbim despre afacerea ta. Noua ne face placere sa te cunoastem si sa-ti prezentam cum lucram noi, iar tu cu siguranta ai multe intrebari la care vei primi raspunsuri avizate.

1. Ascultam, intrebam si suntem intrebati
2. Iti oferim solutii pentru ca tu sa poti sa iei cea mai buna decizie
3. Iti prezentam serviciile oferite de noi

 • identificarea taxelor si impozitelor aferente activitatii clientului precum si satabilirea politicilor contabile si fiscale;
 • verificari cu caracter fiscal cu privire la impozit pe profit, TVA, impozit pe salarii, impozit venit, impozit nerezidenti, accize, impozite si taxe locale;
 • consultanta privind procedura fiscala;
 • asistenta la intocmirea declaratiilor de impunere, impozite si taxe;
 • consultanta cu privire la evitarea dublei impuneri;
 • consultanta cu privire la activitatile de import-export privind reglementarile si regimul TVA;
 • furnizarea rapida a noilor schimbari legislative;

Chetuieli cu deductibilitate limitata la calculul impozitului pe profit

 

a) cheltuielile de protocol în limita unei cote de 2% aplicată asupra profitului contabil la care se adaugă cheltuielile cu impozitul pe profit și cheltuielile de protocol. în cadrul cheltuielilor de protocol se includ și cheltuielile înregistrate cu taxa pe valoarea adăugată colectată potrivit prevederilor titlului VII, pentru cadourile oferite de contribuabil, cu valoare mai mare de 100 lei;

b) cheltuielile sociale, în limita unei cote de până la 5%, aplicată asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului, potrivit Codului muncii. Intră sub incidența acestei limite următoarele:

 1. ajutoarele de înmormântare, ajutoarele pentru bolile grave și incurabile, ajutoarele pentru naștere, ajutoarele pentru proteze, ajutoarele pentru pierderi produse în gospodăriile proprii, ajutorarea copiilor din școli și centre de plasament;
 2. cheltuielile pentru funcționarea corespunzătoare a unor unități aflate în administrarea contribuabililor, precum: creșe, grădinițe, școli, muzee, biblioteci, cantine, baze sportive, cluburi, cămine de nefamiliști și altele asemenea;
 3. cheltuielile reprezentând: cadouri în bani sau în natură, inclusiv tichete cadou oferite salariaților și copiilor minori ai acestora, servicii de sănătate acordate în cazul bolilor profesionale și al accidentelor de muncă până la internarea într-o unitate sanitară, tichete de creșă acordate de angajator în conformitate cu legislația în vigoare, contravaloarea serviciilor turistice și/sau de tratament, inclusiv transportul, acordate de angajator pentru salariații proprii și membrii lor de familie, precum și contribuția la fondurile de intervenție ale asociațiilor profesionale ale minerilor;
 4.  alte cheltuieli cu caracter social efectuate în baza contractului colectiv de muncă sau a unui regulament intern;

c) cheltuielile reprezentând tichetele de masă și vouchere de vacanță acordate de angajatori, potrivit legii;

d) scăzămintele, perisabilitățile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legii;

e) pierderile tehnologice care sunt cuprinse în norma de consum proprie necesară pentru fabricarea unui produs sau prestarea unui serviciu;

f) cheltuielile reprezentând cantitățile de energie electrică consumate la nivelul normei proprii de consum tehnologic sau, în lipsa acesteia, la nivelul normei aprobate de către Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, care include și consumul propriu comercial, pentru contribuabilii din domeniul distribuției energiei electrice;

g) cheltuielile cu provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve ;

h) cheltuielile cu dobânda și diferențele de curs valutar ;

i) amortizarea

j) cheltuielile pentru funcționarea, întreținerea și repararea locuințelor de serviciu, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor construite prevăzute de Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care se majorează din punct de vedere fiscal cu 10%;

k) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații aferente unui sediu aflat în locuința proprietate personală a unei persoane fizice, folosită și în scop personal, deductibile în limita corespunzătoare suprafețelor puse la dispoziția societății în baza contractelor încheiate între părți, în acest scop;

l) 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul activității economice, cu o masă totală maximă autorizată care să nu depășească 3.500 kg și care să nu aibă mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzând și scaunul șoferului, aflate în proprietatea sau în folosința contribuabilului. Aceste cheltuieli sunt integral deductibile pentru situațiile în care vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 1.  vehiculele utilizate exclusiv pentru servicii de urgență, servicii de pază și protecție și servicii de curierat;
 2.  vehiculele utilizate de agenții de vânzări și de achiziții;
 3. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plată, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 4. vehiculele utilizate pentru prestarea de servicii cu plată, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către școlile de șoferi;
 5. vehiculele utilizate ca mărfuri în scop comercial.

Cheltuielile care intră sub incidența acestor prevederi nu includ cheltuielile privind amortizarea.

în cazul cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate reprezentând diferențe de curs valutar înregistrate ca urmare a derulării unui contract de leasing, limita de 50% se aplică asupra diferenței nefavorabile dintre veniturile din diferențe de curs valutar/veniturile financiare aferente creanțelor și datoriilor cu decontare în funcție de cursul unei valute, rezultate din evaluarea sau decontarea acestora și cheltuielile din diferențe de curs valutar/cheltuielile financiare aferente;

m) cheltuielile de funcționare, întreținere și reparații, aferente autoturismelor folosite de persoanele cu funcții de conducere și de administrare ale persoanei juridice, deductibile limitat potrivit lit. l) la un singur autoturism aferent fiecărei persoane cu astfel de atribuții.