Evaluarea datoriilor in valuta

operatiuni cu numerar
Operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar
mai 17, 2016
Ordonanţa nr. 22/2016 Raportarea facturilor scadente neincasate
noiembrie 9, 2016

Conform ORDINUL 1802/2014 Art 185. – o tranzactie in valuta este o tranzactie care este exprimata sau necesita decontarea intr-o alta moneda decat cea nationala ( leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand o entitate:
a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror pret este exprimat in valuta;
b) imprumuta sau ofera cu imprumut fonduri, iar sumele ce urmeaza sa fie platite sau incasate sunt exprimate in valuta; sau
c) achizitioneaza sau cedeaza intr-o alta maniera active, contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta;

 

Reguli de inregistrare in contabilitate:

Datoriile in valuta se inregistreaza in contabilitate etat in lei cat si in valuta;
O tranzactie in valuta se inregistreaza initial in contabilitate la cursul BNR de la data efectuarii operatiunii;
In cazul bunurilor achizitionate insotite de factura sau aviz de expeditie, factura urmand sa soseasca ulterior, cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate este cursul de la data receptiei bunurilor;
In cazul datoriilor de leasing financiar in valuta, acestea se inregistreaza la cursul BNR la data acordarii finantarii;
Inregistrarea contravalorii in lei a capitalului social subscris in valuta se face la cursul BNR din data subscrierii; Diferentele de curs valutar intre curul valutar de la data subscrierii si cursul valutar de la data varsarii capitalului social in valuta se inregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar, dupa caz;

 

La finele fiecarei luni, datoriile in valuta exprimate in lei, se evalueaza la cursul BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza. Diferentele de curs valutar se recunosc in contabilitate la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar sau alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare. Evaluarea se aplica si asupra avansurilor acordate pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor; Daca creanta sau datoria in valuta este decontata in decursul aceleasi luni in care a survenit intreaga diferenta de curs valutar este recunoscuta in acea luna; Daca creanta sau datoria este decontata intr-o luna anterioara celei care a survenit, diferenta de curs valutar se evidentiaza la sfarsitul fiecarei luni pana in luna decontarii, si se tine seama de modificarea cursurilor de schimb survenita in cursul fiecarei luni.

 

Scoaterea din evidenta a datoriilor ale caror termene de plata sunt precise, se face numai dupa ce au fost intreprinse toate demersurile legale pentru decontarea acestora;

Comments are closed.